Žemaitiu - Lėtuviu žodins

A
ABA – ARBA
ABALGĀ – GANDŲ SKLEIDIMAS
ABIECĀ – TAPETAI
ABLEVUOTĖ – OBLIUOTI
ABRAKS – RIEKĖ
ABRENČIOS – ŠUNS PAVADAS
ABRUOKS – KLĖTIS
ABRŪSOS – RANKŠLUOSTIS
ABRUOZDOS – PAVEIKSLAS
ABZAJĒ – APVADAI
ADĪNA – VALANDA
AIGĀRS – ŠAPAS
AJE – AR GERAI
ĀKLIS – GYVULIUS PUOLANTIS VABZDYS
AKSTIS – ŠAPAS
AKŠĖN – ATEIK
AKTARS – HEKTARAS
AKURAT – TIKSLIAI
ĀLASOS – TRIUKŠMAS
ALATĪTĖ – RĖKAUTI
ALEKTO – EIK TU SAU
ALERMS – PAVOJAUS SIGNALAS
ALKIERIOS – GERASIS KAMBARYS
ALSOS – VARGINANTIS
ANA – JI
ANĖ – NĖ
ANĖI – JIE
ANEI – NIČ
ANIUOLS – ANGELAS
APALOS – APVALUS
ĀPARA – VIRVĖ
APCŪGAS – REPLĖS
APĖNTĀS – VĖL, IŠ NAUJO
APLEI – APIE
APLAMĀ – APSKRITAI
APLOUKS – APTVARAS
APOŠĖ – DREBULĖ
APRĪLIOS – MELAGIO DIENA
APSĖMĖŽIUOTĖ – APSIŠLAPINTI
APSĖRIEDĪTĖ – APSIRENGTI
APSĖŪKTĖ – APSINIAUKTI
APSĖVUOKTĖ – SUSITVARKYTI
APSIVEŽIETĖ – APSIKĘSTI
APTORIETĖ (SARMĀTA) – JAUSTI GĖDĄ
APTS – APSIUVIMAS
APVAŽOS – APSIKENTANTIS
ARIELKA – DEGTINĖ
ARMATA – PATRANKA
ASĀBA – ASMUO
ATKALĒ – ATVIRKŠČIAI
ATLIEKTĖ – ATSKRISTI
ATPŪTĪS – POILSIS
ATPUTĀJUS – ATGAIVA
ATSĖDOUTĖ (KOU) – KVEPĖTI (KUO)
ATSĖMENO – PRISIMENU
ATSĖŽĖGNUOTĖ – ATSIRIBOTI
ATSKĀRĖS – ATPLYŠĘS
ATSKĖRTĖ – ATPAŽINTI
ATVARSLĀ – VADŽIOS
ATŽŪLOS – ATŠIAURUS, PRIEŠIŠKAS
AUGIESNIS – VYRESNIS
AULĪS – AVILYS
AHA – TAIP
B
BABAUŠIS – BAUBAS
BĀBA – SENELĖ
BABKAS LAPĀ – LAURO LAPAI
BAČKA – STATINĖ
BAKLĀGĖ – PLOKŠČIAS BUTELIUKAS(ALIUM.)
BALAMŪTS – NENAUDĖLIS
BĀLKIS – SIJA, RĄSTAS
BALONDIS – KARVELIS
BAMBALĪS – BIDONAS
BARIUOTĖ – PENĖTI
BAUDĀS – RUOŠIASI
BASEKS – CHULIGANAS
BOKĀ – KVAILAI
BEIGELIS – BARANKA
BEMAŽ – BEVEIK
BENE – BENT
BĖNGTĖ – BAIGTI
BĖNKARTS – VAIKAS GIMĘS NEVEDUSIAI MOTERIAI
BERDANKA – SĄVADARBIS ŠAUTUVAS
BĖRBĀLS – MOPEDAS, MOTOCIKLAS
BESTĖJĖ – VELNIŪKŠTIS
BELEKŪ – BET KĄ
BĖLDOKS – NAMINUKAS
BĖZA – SUPINTA KASA
BIEDA – NELAIMĖ
BIEDNOS – NETURTINGAS
BIESOS – PIKTOJI DVASIA
BIMBĀLS – GILYS
BJAURASTĖS – BJAURUMAS
BLAIVOS – GIEDRAS, ŽYDRAS DANGUS
BLEZDĪNGA – KREGŽDĖ
BLĖNDIS – KARKLŲ RŪŠIES MEDIS
BLIEKA – SKARDA
BLĪSTĖ – NUSIDĖVĖTI
BLIUSKA – PALAIDINĖ
BLOSĖNĖS – TYMAI
BOLBĖ – BULVĖ
BONKĖ – BUTELYS
BOTA – GYVENIMAS, ŪKIS
BARGA – PASISKOLINIMAS
BRAGS – STOGAS ANT KETURIŲ STULPŲ
BRĖČKA – VEŽIMAS
BRĖTVA – SKUSTUVAS
BRIEKŠMA – PRIETEMA
BRIEKŠT – TEMSTA
BRĖGADIERIOS – BRIGADININKAS
BUDAVUOTĖ – STATYTI
BUDĪNĖ – LAIDOTUVĖS
BUDĪNKS – PASTATAS
BUNTAVUOTĖ – MAIŠTAUTI
BUNTS – RYŠULYS
BUOBA – MOTERIS
BUOČIOS – SENELIS
BUOTĀ – GUMINIAI, AULINIAI BATAI
BŪKTĀS – ATSEIT
BĪLOS – IŠKALBINGAS, ŠNEKUS
C
CACKITĖIS – TERLIOTIS
CIEKS – ŽYMĖ
CĖBĖ – OŽKA
CĖBOLĖ – SVOGŪNAS
CEDELIOKS – PAKABUKAS
CEDELIE – ETIKETĖ
CĖGUONS – ČIGONAS
CEKAUNOS – ŽINGEIDUS
CEKAVĪTĖIS – STEBĖTIS
CĖPKAS – REPLYTĖS
CĖPKĖS – ŽIRKLĖS
CIELS – VISAS
CIONGS – SKERSVĖJIS
CĪRULIS – VITURYS
CVĒKS – VINIS
Č
ČEIŽIETĖ – TRUKINĖTI
ČEPRUONELE – ČIOBRELIAI
ČERAUNINKS – BURTININKAS
ČERAVUOTĖ – BURTI
ČEŽENA – EIŽENA
ČIAUMUOTĖ – KRAMTYTI
ČIEDĪTĖ – TAUSOTI, BRANGINTI
ČĪDĖTĖIS – TYČIOTIS
ČIERĀ – BURTAI
ČIERKA – STIKLINĖ
ČIERKĖ – STIKLIUKAS
ČIESĀ – LAIKAI
ČIESOS – LAIKAS
ČIOKORS – STOGO VIRŠUS
ČIOPRĪNA – PAKARPA(UŽ PAKARPOS)
ČĪSTS – ŠVARUS
D
DABUOKLĖ – KALĖJIMAS
DAGĪS – USNIS
DAILĒ – DAILIAI
DAINAŽĪMĖS – NATOS
DAKANUOTĖ – DRASKYTI
DANGOUTĖ – DANGSTYTI
DARKĪTĖ – JAUGTI
DEGOTS – DERVA
DĖDLĒ – LABAI
DĖKAVUOTĖ – DĖKOTI
DĖKIS – LOVATIESĖ
DĖKTS – STAMBUS
DĖKUO – KODĖL
DIEKOU – AČIU
DRŪTS – STORAS
DINGSTĖS – PRIEŽASTIS
DĪKTĖ – NORĖTI, TROKŠTI
DĪVITĖIS – STEBĖTIS
DĪVS – NUSTEBIMAS
DORNIOS – KVAILYS
DORŠLIUOKS – KIAURASAMTIS
DRAPANAS – SKUDURAI
DRĖGONTS – ERŽILAS
DREPINTĖ – DRABSTYTI
DRĪŽOS – DRYŽĖTAS
DROBĪNAS – KOPĖČIOS
DUGNUOLĖ – VEŽIMO DUGNAS
DUOVENA – DOVANA
DŪKTĖ – SIUSTI
DŪŠĖ – SIELA
DVASNA – NUSIBAIGĘS
E,Ė
EILA – EILĖ
ENO – EINU
ERTOS – ERDVUS
ERTĖMA – ERDVĖ
ĖLGO – LIŪDNA
ĖLGVAKARĖS – ILGAS VAKARAS
ĖŠKADA – GAILA
ĖŠMAUK – IŠGERK
ĖŠPRAVUODĪTĖ – IŠVARYTI
ĖŠTRATĖJĖ – IŠNAUDOJO, IŠLEIDO
ĖŠTORIETĖ – IŠTVERTI
ĖŠVEIZIETĖ – IŠŽIURĖTI
ĖŽĖNA – ANKŠTIS
G
GADĪNĖ – LAIKS
GAIŠTĖ – MIRTI, NYKTI
GALUOP – PABAIGOJE
GALOUTĖ – ŽUDYTI
GALABĪTĖ – KANKINTI
GARBAVUOTĖ – GARBINTI
GARDĪNAS – UŽUOLAIDOS
GASPADĖNĖ – ŠEIMININKĖ
GASPADUORIOS – ŠEIMININKAS
GEDAUTĖ – ILGĖTIS
GELDELĖ – LYSVĖ
GELŽKELIS – GELEŽINKELIS
GĖMBĖ – PAKABA
GĖNTAINĒ – GIMINAIČIAI
GENTĪBA – GIMINYSTĖ
GĪBENA – NUSIBAIGĘS, SULYSĘS ŽMOGUS
GLAUNOS – SVARBUS, REIKŠMINGAS
GOL – GULI
GOZĖKS – SAGA
GRABS – KARSTAS
GRĒVA – UPĖS VAGA
GRĒVĖ – GRIOVYS
GRIEBARKA – ARKLINĖ GRĖBIAMOJI
GROCĖ – KRUOPOS
GRUOMATA – LAIŠKAS
GRUOPK – ČIUPK
GRUINĪTĖ – KIRPTI PLAUKUS
GRUOBĀ – ŽARNOS
GRUOPĒ – KROSNĖS RINKIAI
GRŪŠOS – KRIAUŠĖ
GUMBS – GUZAS
GUZDINTĖ – GĄSDINTI
GUOBIĖTĖ – NORĖTI, GEISTI
GUODA – GARBĖ
GUODINGS – GARBINGAS
GUNDĪTĖ – VILIOTI
GUONĪTĖ – KEIKTI
GVALTAVUOTĖ – PRIEVARTAUTI
I,Ī
IDĖM – NUOLATOS, IŠTISAI
IDUOMAUTĖIS – DOMĖTIS
IKĪPS – SKERSAS,
INUORINGS – NEPATENKINTAS
IMBLIUOTĖ – IMINĖTI
ISĖVEIZIETĖ – ĮSIŽIURĖTI
ISITIEMĪTĖ – ĮSIDĖMĖTI
IŠDIBAVUOJĖ – IŠDRĄSKĖ
IŠKĀDA – ŽALA
IŠKERNUOTĖ – SUGADINTI,
IŠKLĖŠĖS – KREIVAKOJIS
IŠLĖIŽIS – TARPUPIRŠTIS
IŠLIOUSOUTĖ – IŠLAISVINTI
IŠMĖSLĀ – PRASIMANYMAS
IŠPARCĖLIOUTĖ – IŠPARDUOTI
IŠPEIZUOTĖ – IŠPEIKTI
IŠPLIORPTĖ – IŠPLEPĖTI
IŠSTĪPTĖ – IŠAUGTI
IŠTURIET – IŠKĘSTI
IŠTURIETĖ – IŠLAIKYTI
IŠVUOKTĖ – IŠVALYTI
J
JAM – IMA
JARĀTIS – ĖRIUKAS
JĒ – TAIP
JE – JEIGU
JEKŠIS – KIRVIS
JIESKA – APETITAS
JIESTĖ – VALGYTI
JOPELĖ – SUKNELĖ
JOST – JAUSTI
JUOMĀRKS – TURGUS
JUOVALS – PAŠARAS
JUTRINA – SPYNA
K
KAČERGA – ŽARSTEKLIS
KAČIOLEVĖMS – KUTENIMAS
KAIPTĖ – ALPTI
KAIŠĖNA – SKUTĘKLĖ BULVIŲ
KAKALIS – KROSNIS
KALABANS – LIESAS ARKLYS
KALIERA – CHOLERA
KALVARATS – VERPIMO RATAS
KAPALĖŠIOS – KEPURĖ
KANTĖČKA – MALDAKNINGĖ
KANALS – GRIOVYS
KAPĀ – KAPINĖS
KARAKALS – GRIOZDAS,DAIKTAS
KARAKTUORIOS – CHARAKTERIS
KARASINS – ŽIBALAS
KĀRNA – POŽIEVIS
KARŠINTĖ – MARINTI
KARTUOTS – SLUOKSNIOTAS
KARUONĖ – BAUSMIE
KARŪŽOS – VĖLIAVNINKAS
KATRA – KURI
KASTINĪS – GRIETINĖS, SVIESTIŠKAS VALGIS
KAŠELĖ – PINIGINĖ
KAŠTAVUOTĖ – RAGAUTI
KAULĪTĖ – PRAŠYTI, IŠPRAŠYTI
KAVUONĖS – SLĖPYNĖS
KAVUOTĖ – SLĖPTI
KATROS – KURIS
KAZĖLĀ – GEGNĖS
KĖITS – KIETAS
KEISTĖ – MAINYTI
KELIUOM – KURIĄ VALANDĄ
KERAVUOTĖ – SAUGOTI
KERNUOTĖIS – TERLIOTIS
KERTIE – KAMPAS
KERS – KELMAS
KESĪNS – KEMSYNAS
KĖŠKA – KLEŠNĖ
KETVĖRTAINĖŠKS – KETURKAMPIS
KEVERZA – NERANGUS ŽMOGUS,TEPLIORIUS
KIAURĀ – PASTOVIAI, NUOLATOS
KINIS – LIZDAS
KINKĖMĀ – PAKINKTAI
KIUOCIS – KREPŠYS
KIŠKIS – ZUIKIS
KLAPČIOKS – TARNAS
KLAPATS – VARGAS, RŪPESTIS
KLAPATĪTĖ – NEDUOTI RAMYBĖS, VARGINTI
KLECKĀ – CEPELINAI
KLECKOS – IŠTEPTA DĖMĖ
KLEPČĒ – SPĄSTAI
KLĖBĪS – GLĖBYS
KLIŠIS – NETAIKLUS
KLIUNKIS – SUGEDĘS KIAUŠINIS
KLOIKA – KVAILYS
KLUONIOUTĖIS – LANKSTYTIS
KNIAUKTĖ – VOGTI
KNIAUSTĖ – NEŽIURĖTI
KNINGA – KNIGA
KUISĪS – UODAS
KUTINTĖ – PENĖTI
KUŠKIS – KUOKŠTAS
KODĀLIS – LAUKNEŠĖLIS
KOKNĖ – KROSNIS
KOLIOUTĖ – KEIKTI
KONDOULS – BRANDUOLYS
KONTĖNS – SOTUS
KOPETA – KRŪVA
KORĖNS – KALAKUTAS
KORULĪS – BIČIŲ SPIEČIUS
KOSKELĖ – SKARELĖ
KRĀMĖ – GALVA
KRĀSĖ – KĖDĖ
KRIAUČIOS – SIUVĖJAS
KREIKTĖ – SKLEISTI (ŠIAUDUS)
KRĒSNAS – SPIRGAI
KRĖNGĒ – BĖDOS
KRIAUČIOS – BATSIUVYS
KRIESLOS – SUOKAS
KRINGELIS – RIESTAINIS
KRIOŠTĖ – REMONTUOTI, TAISYTI
KRIUOKAUTĖ – RĖKAUTI
KRIOKLĪS – VERKSNYS
KRIUOKTĖ – VERKTI
KRUMSLOS – GRUMSTAS
KRUPIS – RUPŪŽĖ
KRUPŠTINTĖ – KĖBLINTI, PALENGVA EITI
KRŪZOS – PUODELIS
KUDLOUTS – APŽĖLĘS
KUDLIETS – KOTLETAS
KŪDA – LIESA
KŪDS – LIESAS
KUISIS – UODAS
KUISĪTĖIS – KASYTIS
KUJĀTIS – PLAKTUKAS
KUKUORIOS – VIRĖJAS
KŪN – KĄ
KŪLĖNIS – AKMENINIS
KŪLIS – AKMUO
KULĪNS – AKMENYNAS
KULKŠTĖNS – KULKŠNIS
KULUOKS – KUMŠTIS
KŪMA – KRIKŠTAMOTĖ
KUMET – KADA
KŪMĖNS – KRIKŠTATĖVIS
KUOBĖNĪS – KABLIUKAS
KUOKTOS – NESMAGUS
KUOLĪTĖ – GIRTI
KUOPTĖ – KABINTI (MĖŠLĄ)
KUOŠALIENA – ŠALTIENA
KUOŽNOS – KĖKVIENAS
KŪPČIOS – PIRKLYS
KUPSTIS – NEDIDELĖ ŠIENO KRŪVA
KUSUOTĖ – KURSTYTI
KUŠIETĖ – JUDĖTI
KUŠINTĖ – JUDINTI
KUTAVUOTĖ – GAILĖTIS
KŪTĖ – TVARTAS
KVĀČES – GAUDYNĖS
KVATĒRA – NUOMA
KVATERANTS – NUOMININKAS
KVARTŪGS – PRIJUOSTĖ
KVIETKA – GĖLĖ
L
LABADINGS – GERAŠIRDIS
LABS – GERAS
LABĪBA – TURTAS, GĖRYBĖS
LAIDUOKS – PALAIDŪNAS
LAIGĪTĖ – BĖGIOTI LINKSMAI
LAI – TEGUL
LĀKATS – MAZGOTĖ
LAKŪDRA – VALKATA
LĀTROS – TINGINYS
LAPĪNĖ – SRIUBA SU LAPAIS
LASĪTĖ – RINKTI
LĒBEDA – ŽIOPLYS, IŠTIŽĖLIS
LEDS – LEDAS
LEDŽINGAS – PAČIŪŽOS
LĖGĖ – IKI
LĖGO – LYG
LĖIMOU – JUOSMUO
LĖIŽOVĖS – LIEŽUVIS
LEI – LAI
LEIKA – PILTUVAS
LEIŠIOKS – IŠKREIPIANTIS ŽODŽIUS
LEIŠIUOTĖ – KRAIPYTI KALBĄ
LĒKETS – LATAKAS
LĖIMOU- JUOSMUO
LĖISA – LIEKNA
LĖISOS – LIEKNAS
LĖNCIŪGS – GRANDINĖ
LĖNKĖ – LOMELĖ
LĖTŪNS – LĖTAS
LĖSTĖNS – SKLIDINAS
LIECARGIS – SKĖTIS
LIECĪBA – PAŽIMĖJIMAS, LIUDIJIMAS
LIELĖ – GERKLĖ
LIELEŠA – DIEGLYS ŠONE
LIGI – IKI
LĪGAUTĖ – LYGTI
LIKIS – SKAIČIUS
LEKTERNA – ŽIBALINĖ LEMPA
LINGOUTĖIS – SUPUOTIS
LINGĪNĖ – SUPYNĖ
LISTĖNS – PILNAI PRIPILTAS INDAS
LĪTOUTS – LIETINGAS
LIUOB – ANKSČIAU
LIOUSOS – LAISVAS
LUINĪS – DURNIUS, KVAILYS
LOPĖN – LUPENA
LUOPETA – KASTUVAS
LUOPEŠĪS – LOPŠYS
M
MACNOS – AŠTRUS
MAČĪS – TIKS
MAČĪTĖ – PADĖTI
MAKALOUTĖIS – TRAINIOTIS, SUKINĖTIS
MAJADNOS – MADINGAS
MAITA – DVĖSELĖNA
MALIAVUOTĖ – DAŽYTI
MALIUORIOS – DAŽYTOJAS
MAKASĪNĖ – KLAMPYNĖ
MAKIS – MAIŠIUKAS TABOKAI LAIKYTI
MAKNUOTĖ – MINDŽIOTI
MAKTINGS – GALINGAS
MANTA – TURTAS(KILNOJAMAS)
MARMŪZĖ – VEIDAS
MARŠKUONS – LININIS
MATARS – PRIETAISAS SIŪLAMS SUVYTI
MATUONĪTĖ – KLAIDINTI, PAINIOTI
MAUDS – MELDAS
MAUKS – GURKŠNIS
MAŽNE – BEVEIK
MĒCOS – PARŠIUKAS
MĒDĖ – MIŠKAS
MEDINĪČĖ – MALKINĖ
MEILĪTĖ – MEILINTI
METSKAITIS – KALENDORIUS
MĖGLA – RŪKAS
MĖIGA – ARUODAS
MĖGINTĖ – BANDYTI
MĖIGRŪKŠTIS – MIEGALIUS
MĖITS – KUOLAS
MĖKLOS – JUDRUS
MELNINKS – MALŪNININKAS
MĖNAVUOTĖ – MINĖTI
MENO – ATSIMENU
MĖNTURIS – GRŪSTUVAS
MĖRKALS – PADAŽAS
MIĖROU – TINKANTIS, PAGAL DYDI
MIEROUTĖ – MATUOTI
MĖSLĖS – MINTYS
MĖSLĪTĖ – MASTYTI
MĖTRĒ – GREITAI
MĖTROS – GREITAS
METŪGĖ – VIENERIŲ METŲ UGLYS
MIEČIUOTĖ – MĖTYTI
MIELĖNS – MĖLYNAS
MIENOU – MĖNULIS
MĪLA – MEILĖ
MILĀ – MIELAI
MĪLINTĖ – MEILINTI
MUOSTELĖ – TEPALAS(MED)
MUOTRĖŠKA – MOTERIS
MUMIS – MUS
MURDĪTĖ – GRŪSTI
MUSĖNTĀS – TIKRIAUSIAI
MUTOLS – TUMULAS, GNIUTULAS
MONDROS – GUDRUS
N
NABAGS – VARGŠAS
NABAŠTĖKS – NUMIRĖLIS
NABAŽNĒ – NUOLANKIAI
NAČĪRS – NETYRAS
NAGATKA – MEDETKA
NAGAŽIUOTĖIS – KNAISIOTIS
NAMAČĖJĖ – NEPADĖJO
NARAVITĖIS – PIKTINTIS
NAŠPIETNOS – NEPĖSČIAS
NAVĪNA – NAUJIENA
NAVĪKS – NEIŠEIS
NEATMENO – NEPRISIMENU
NEDARBE – BLOGI DARBAI
NEGONT – NEBENT
NEKLAUSINGS – NEPAKLUSNUS
NEPRIETELIS – PRIEŠAS
NEPRIETELE – PRIEŠAI
NEŠĖNS – NEŠINAS
NEŠLIAVA – NEŠULYS
NEVIEKŠLA – MENKAS, IŠTIŽĖLIS
NEVALNO – NEGALIMA
NĖBRĖ – PASILINKSMINIMAS
NĖKUMET – NIEKADA
NĖRTINIS – MEGSTINIS
NĖRVUOTS – NERVINGAS
NIE – NĖRA
NO – JO
NIKIS – KAPRIZAS
NOJE – ŽINOMA, KAD TAIP
NUBONGAS – PABAIKTUVĖS
NUČĪNS – ĮNAGIS, ĮRANKIS
NUNĀ – ŠIAIS LAIKAIS
NUOGNĒ – NEPAPRASTAI, LABAI(KRUOPŠČIAI)
NUOTRĪNĖS – DILGĖLĖS
NUOTNERĪNS – DILGĖLYNAS
NUSĖVĖLKTĖ – NUSIRENGTI
NUSĖMAUTĖ – NUSIAUTI
NUSPRUOGA – DVASNA
NUVUOKTĖ – NUVALYTI
O
OGUS – AITRUS
OKSOS – ACTAS
OKATA – NORAS
OMĒNĖ – ATMINTIS
ONČPIERA – UŽKALTA LENTELĖ
ONDOU – VANDUO
ONKSTĖI – ANKSTI
ONTRĒP – ATVIRKŠČIAI
ONTSĖVĖLKA – APSIVILKO
ONS – JIS
OPĖS – UPĖ
OUSTĀ – ŪSAI
OŽOUKSMIE – PAVĖSIS
OŽTRĖNS – TAUKYNĖ
P
PABONGA – PABAIGA
PĀBRĖKS – FABRIKAS
PABLŪDA – IŠPROTĖJO
PACIERINIS – IŠEIGINIS
PACOS – ŽIURKĖ
PADĖRBTĖ – PADARYTI
PADĪVITĖ – NUSISTEBĖTI
PAGADA – GIEDRA, GERAS ORAS
PAGADĪTĖ – PAGELBĖTI
PAGRABS – LAIDOTUVĖS
PAIKS – IŠDYKĘS
PAIMLOS – GABUS
PAIŠIELIS – PIEŠTUKAS
PAKAJUS – RAMYBĖ
PAKARUOTĖ – NUBAUSTI
PAKAVUOTĖ – PASLĖPTI
PAKIRIEJĖ – ATSIBODO
PAKUŠIETĖ – PAJUDĖTI
PALIOUSA – POLAISVĖ(PUSIAU LAISVA)
PALAŠOS – PASTOGĖ
PALEI – PAGAL
PĀLĖTS – PALTAS
PALŠIS – PILKŠVAS JAUTIS
PALŠVOS – ŠVIESIAI PILKAS
PAMĖNAVUOTĖ – PAMINĖTI
PAMĖSLĪTĖ – PAGALVOTI
PAMILAVUOTĖ – PAMYLĖTI
PAPINĪČĖ – LIEMENĖLĖ
PAPINTIS – DUONOS, BATONO GALAS
PAPS – SPENYS
PARAKANS – TVOROS STULPELIS
PARIEDĪMS – NEIPRASTAS ĮRENGINYS,DAIKTAS
PASABNOS – PARANKUS
PASĖKAVUOTĖ – PASISLĖPTI
PASKIAU – VĖLIAU
PASKUJIS – PASKUTINIS
PASTĖVĀLIS – FESTIVALIS
PAŠLIAUNOS – NUOLAIDUS
PATERMASOS – PADAŽAS
PATRUOPĪTĖ – PATAIKYTI
PAVIZĪS – IŠVAIZDA
PAŽIBĖNTĖ – PAŠVIESTI
PĖLNĖJĖ – PILNATIS
PERPĖNS – KREPŠIO LANKELIS
PĖSLOS – PENAMAS
PĖŠTOKS – PIEŠTUKAS
PEKLA – PRAGARAS
PETLEVUOTĖ – SMULKŪS MILTAI
PIERA – VANOJIMAS
PIERNĪKS – SAUSAINIS
PIESA – NAMŲ GEROVĖ(S. DAUKANTAS)
PIETVIS – PIETYS VĖJAS
PEILĪČĖ – DILDĖ
PIMPALS – VYRO VARPA
PIMPIS – SPUOGAS
PININGĀ – PINIGAI
PIRKŠNIS – ŽARIJA
PĪPINĖ – ŠVILPYNĖ, SIGNALAS
PJUKLĪTĖ – PRIEKAIŠTAUTI, RIETIS
PLEPALĀ – TAUŠKALAI
PLIKŠIS – NUOGALIUS
PLUONĖMS – SMILKINYS
PLUSTINTĖ – PURTYTI
PLIORPTĖ – PLEPĖTI
POIKOS – GRAŽUS
POTĖ – VAGINA
PONDĖIVS – DIEVAS
POPĖRMA – IŠ PRADŽIŲ
PRAKOSTĖ – SUSTIPRĖTI, PASITAISYTI
PRAPOULĒNĖ – PRAPULTIS
PRASPUORKS – KELNIŲ UŽTRAUKTUKAS
PRATRUOTĪTĖ – PRARASTI
PRIJIMBLOS – PRIIMTINAS
PRAKIURDINTĖ – PRADURTI
PRATINTALIOUTĖ – PRAKABOTI
PRATRĪSTĖ – PRADĖTI VIDURIUOTI
PRAPOLTĖS – PADĖTIS BE IŠEITIES
PRĀVEROS – PRAVARTUS
PRIETELIOS – DRAUGAS
PRĪMĖNĖ – PRIEANGIS
PRĖKLOS – ĮKYRUS
PRŪDS – TVENKINYS
PRUOPERNĀ – UŽPERNAI
PRUOPERNĪKŠTIS – UŽPERNYKŠTIS
PRUOSĪTĖ – LYGINTI
PRUOSOS – LYGINTUVAS
PUDAMĖNTS – PAMATAS
PUKSIS – PJŪKLAS
PUNČAKAS – KOJINĖS
PUJUOTĖ – PURENTI
PUODĖ – KRIKŠTAVAIKIS
PORPTĖ – BRINKTI
PUSTĪTĖ – EIKVOTI
PUTELIS – PUTINAS
PŪTBALA – KAMUOLYS
R
RAKONDĀ – ĮRANKIAI
RAKONDS – ĮRANKIS
RASĖNTĀS – GALBŪT
RASALS – RAUGINAMASIS SKYSTIS
RATAVUOTĖ – GELBĖTI
RATPIEDIS – STIPINAS
RAUDA – KUOJA
RAŽOUTĖIS – RĄŽYTIS
RĖBKAULIS – ŠONKAULIS
RĖDĪTĖIS – RENGTIS
RĖITĖIS – BARTIS
RĖITS – ŠLAUNIS
RĖSTĪNĖS – IMTYNĖS
REKIEŽĒ – ŽAGINIAI
REKTAVUOTĖ – DERINTI
RESUORE – LINGĖS
RINDELIS – METALINIS PUODAS
RITINĪS – RIEDULYS
REPEŽIUOTĖ – REPEČKOTI
ROKOUTĖ – KALBĖTI
ROKOUTĖIS – KALBĖTIS
ROKUNDA – KALBA
RŪGST – GYŽTA
RUODA – PASIŠNEKĖJIMAS (SUTARIANT)
RUOMITĖ – KASTRUOTI
RUPIESNIS – RŪPESTIS
RŪRA – UŽPAKALIS
RUŠUOTĖ – LIESTI
S
SALKA – MANSARDA
SARMATA – GĖDA
SĀSVĖNĪS – SĄSIUVINIS
SAVNUORA – SĄVANAUDIS
SERATA – STALTIESĖ
SERGIES – SAUGOS
SERMIEGA – LIEMENĖ
SIURBELIE – DĖLĖ
SKADĀ – LAIPTAI
SKALĪTĖ – LOTI
SKARMALĀ – NUDĖVĖTI DRABUŽIAI
SKĖLA – PLIAUSKA
SKĖRBTĖ – GIŽTI
SKĪPS – ĮSTRYŽAS
SKĪRA – SKIRTUMAS
SKILĀMUŠIS – SKILMŪŠA
SKLEPS – RUSYS
SKLŌSTĖS – SKLĄSTIS
SKRĀBTĖ – SENTI
SKRAITS – (UNT SKRAITA – SĖDĖJIMAS ANT KELIŲ)
SKRĖBLIS – SKUTYKLĖ
SKŪPOS – ŠYKŠTUS
SKUOMS – SKONIS
SKUPICA – GOBŠUOLIS
SKŪRA – ODA
SKVĀRMA – FORMA
SLAPTUOMĖS – SLAPČIA
SLIDUOKS – KAZLĖKAS
SLINKAUTĖ – TINGINIAUTI
SLINKIS – TINGINYS
SLOSTĒ – SPASTAI
SLUOGS – SUNKUMAS
SLUOVĖKS – STIKLAINIS
SMAGOS – SUNKUS
SMETUONS – GRIETINĖ
SMUOKS – KVAPAS
SMURGLĪS – SNARGLYS
SNŪDA – SNAUDULYS
SOBATA – ŠEŠTADIENIS
SOBĖNĖ – RŪRA
SOKIERKA – SALDAINIS
SOLASĪTĖ – SURINKTI
SOTRĪSTĖ – PRADĖTI VIDURIUOTI
SOVĖSAM – VISAI
SUOPOLIS – SIELVARTAS
SPAGS – LAŠAS
SPAVIEDNĖ – IŠPAŽINTIS
SPĖITLIOS – SPĖČIUS
SPEROS – SPARTUS
SPRUOGTĖ – DVĖSTI
SPRONDS – KAKLAS
STAIBIS – BLAUZDA
STALIUORIOS – STALIUS
STIČĪTĖ – GINČYTI
STRĀPAKA – AKĖČIOS
STRIUOKS – RŪPESTIS
STRIUOŠINTĖ – SKUBINTI
STUORAUNS – BESISTENGIANTIS
SUKRĖSTĖ – SULIESĖTI
SUODNOS – SODAS
SUOPKA – SOFA
SUOTĖNS – SOTUS
SUPOTĖS – SUTINĘS
SUSIZGRĖBTĖ – SUSIPRASTI
SUSKIS – NIEKŠAS
SUSTŪGTĖ – SUSTINGTI
SVĖISTĖ – MESTI
Š
ŠAKOMS – TARPKOJIS
ŠALĖP – GRETA
ŠAKALĪS – PAGALYS
ŠARĪTĖ – NUSIRAŠYTI
ŠAŠOULĪTIS – ŠEŠĖLIS
ŠATRĖJĖ – SMARKI MOTERIS
ŠATRUS – SMARKUS
ŠIAUČIOS – BATSIUVYS
ŠE – IMK
ŠĖINS – ŠIENAS
ŠĖK – KAKOJA
ŠĖKŠNINIS – IŠ ODOS
ŠĖNKUORKA – SMUKLĖS PADAVĖJA
ŠĖTĀ – ŠTAI
ŠIEKS – ŠVIEŽIA ŽOLĖ
ŠIEPS – SPINTA
ŠĖKŠNA – ODA
ŠIKINĪKS – TUALETAS
ŠINKĪTĖ – ZULINTI
ŠIPERIS – SKLENDĖ DŪMTRAUKIO
ŠIUGŽDĪNS – TANKŪS KRŪMAI
ŠKUOBA – ŠONKAULINĖ MĖSA
ŠLAKBAUMS – UŽKARDAS
ŠLIORĖS – TAPKĖS
ŠLOMŠTĀ – ŠIŪKŠLĖS
ŠLIEDĖS – ROGĖS
ŠLIPSOS – KAKLARAIŠTIS
ŠPAGATS – VIRVĖ
ŠMUOTS – DAUG
ŠMULIS – PLIKAGALVIS
ŠNĀBĖ – DEGTINĖ
ŠNAIROUTĖ – ŽIURĖTI SKERSAI
ŠNEKĪS – PLEPĪS
ŠNIŪRS – VIRVĖ
ŠNUOBELIS – NOSIS
ŠOLĖNĖ – ŠULINYS
ŠPIEKA – JĖGA
ŠPIKIS – STIPINAS
ŠPĖLGA – ŽIOGELIS
ŠPINGALIETS – MAŽAS ŽMOGUS
ŠPOKINĪČĖ – INKILAS
ŠPUOKS – VARNĖNAS
ŠPUOSĀ – TRIUKAI
ŠTOLPS – STULPAS
ŠOTĖNS – SUŠUTĘS
ŠUTĪNĖ – BULVIŲ MĖSOS VALGIS
ŠTIKINIETĖ – SPĖLIOTI
ŠVAKSOS – BATŲ TEPALAS
ŠVUOKŠTĖ – SUNKIAI ALSUOTI
T
TALALUŠKA – NERIMTA DAINA
TAMBURKA – VAŠELIS
TARGAVUOTĖ – PREKIAUTI
TARKA – TRINTUVĖ( SUBADYTA SKARDA)
TATĀ – O TAI
TAUKĖNS – TAUKOTAS
TAUZĪTĖ – PASAKOTI NESĄMONES
TABUOKERKA – DĖŽUTĖ TABAKUI LAIKYTI
TAVĖI – TAU
TETOKS – TĖVELIS
TEKĖNIS – RATAS
TEKĖNS – BĖGANTIS
TĒVS – SUDŽIŪVĘS
TEŠLA – MINKLĖ
TIEVS – TĖVAS
TIEŠĪTĖ – GUOSTI
TINTALIOUTĖ – KABANT JUDĖTI
TINTĀLS – NUKARĘS
TODIE – DĖL TO
TONKĒ – DAŽNAI
TOUKART – TUOMET
TRAKA – PADUKIMAS
TRANTS – PRASTAS
TRAUKLAPIS – GISLUOČIO LAPAS
TRINKA – KALADĖ
TRUČĪNA –NUODAI
TRUČĪTĖ – NUODYTI
TRŪKA – TRŪKUMAS
TRUOBA – GYVENAMAS NAMAS
TRUOPĪTĖ – TAIKYTI
TRUOPNĒ – TIKSLIAI,GERAI
TRUOTĪTĖ – NUOSTOLĮ
TRUOTS – ŽALA
TŪLS – DAŽNAS
TUMSĪBĖ – TAMSA
TŪN – ŠITĄ
TŪBA – VELTINIA
TUMET
TUMUS – TIRŠTAS
TUORA – TVORA
TŪTĖ – ŽINDUKAS
U,Ū
UBLADĖ – VASARINĖ (TROBELĖ)
UKNOLIS – VINIS PASAGAI PRIKALTI
UKSMIE – PAVĖSIS
ULĪČĖ – GATVĖ
UNT – ANT
UNS – JIS
UOKATĪTĖ – SKATINTI
UTIS – UTELĖ
UZBUONS – ĄSOTIS
UŽKARABĪTĖ – UŽGRIOZDINTI
UŽKIBĪTĖ – UŽKLIJUOTI
ŪKTĖIS – NIAUKTIS
ŪPS – NUOTAIKA
V
VĀDALA – VALKATA
VAGOL – PAGAL
VAGORKLOS – AGURKAS
VAJETAU – EIK TU SAU(NUSTEBIMAS)
VAIKIOKS – JAUNUOLIS
VAIVUORĀ – GIRTUOKLĖS
VĀKS – VAIKAS
VAKSAVUOTĖ – TEPTI, BLIZGINTI BATUS
VALNS – IŠKLIBĘS
VAMBOLIE – JUODVABALIS
VANUOTĖ – MAUDYTI
VAPNA – BETONO MIŠINYS
VARAUNI – ŠILTA, PRIIMTINA
VARĖNS – VARYDAMASIS
VARŠKANUOTĖ – GLAMŽYTI, RAUKŠLĖTI
VASARĖNĖ – LAUKO VIRTUVĖ
VAŠUOKLĒ – SERBENTAI
VEDELČIOS – ŠAKUTĖ
VEDO – MUDU
VEIKĒ – GREITAI
VEIKEUSĒ – GREIČIAUSIAI(GALI BŪTI)
VEILUOKS – VELTINIS
VĖINS – VIENAS
VĖIŠNĖ – VYŠNIA
VEIZIETĖ – ŽIURĖTI
VEIZUOLĀ – AKYS
VELĖNS – VELNIAS
VĖLKĖNS – VILKDAMAS
VĖLKS – VILKAS
VĖNDZĪKLA – RUKYKLA
VEPEZĪTĖ – PLEPĖTI
VEPLAS – LŪPOS
VĖRBĀ – ŽABAI, ŽAGARAI
VRŠČIOKS – KITA TARME KALBANTIS
VESĒLĖ – VESTUVĖS
VĖSOMET – VISADA
VĖŽLA – IŠTIŽĖLIS
VIELĒK – VĖL
VĪKTĖ – SEKTIS
VĪKST – SEKASI
VĪŽĖNAS – VYŽOS
VOGORKLOS – AGURKAS
VUOBUOLS – OBUOLYS
VUOKTĖ – VALYTI, TVARKYTI
VUOMAUTĖ – ŪBAUTI
VUOLIKĒS – DINK IŠ ČIA
Z,Ž

ZARS – NETRUKUS
ZBRAINOS – PASITEMPĘS, ŽAVUS
ZEIMARIS – PJOVIMO STAKLĖS
ZAPTĀ – LŪPOS, BURNA
ZĪSTĖ – NIURNĖTI
ZOPĖ – SRIUBA
ZUOVĖSKĀ – VYRIAI
ŽABALTĪS – ŽALTYS
ŽAKĖS – KOJINĖS
ŽAVIETĖ – KERĖTI
ŽĖBINTĖ – ŠVIESTI
ŽĖLAVUOTĖ – GEDĖTI MIRUSIO
ŽEKĖ – KOJINĖ
ŽEMĖN – ŠALIN
ŽENATVĖ – VEDYBOS
ŽIEGIS – KARTAS, SYKIS
ŽIGIOUTĖIS – DARBAS PRIE GIVULIŲ
ŽIUŽIS – KUŠKIS
ŽĪSEM – ČIULPSIM
ŽLĖBS – AKLAS
ŽOMBIS – ARKLAS
ŽOMBS – SKVERNAS
ŽVAKINĪČĖ – ŽVAKIDĖ

GRĮŽTI Į PRADŽIA

KAIP TAPTI NARIU?

Norėdami tapti Žemaičių partijos nariu kreipkitės į Žemaičių partiją el. paštu: zemaiciu.par@gmail.com, arba telf. +370 616 06935.